W dniu 25 marca 2011 odbyło się zebranie Towarzystwa z okazji XV lecia jego istnienia.

W zebraniu uczestniczyli, obok członków Towarzystwa, także goście honorowi, zaproszeni przez Szefów Kancelarii Panią Minister Ewę Polkowska oraz Pana Ministra Lecha Czaplę: profesorowie Luzius Mader oraz Ulrich Karpen, przewodniczący i wiceprzewodniczący  Międzynarodowego Towarzystwa Legislacji.

W załączeniu relacja fotograficzna z Zebrania i imprez towarzyszących.