Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, z dnia  14 października 2010 r.

W dniu 14 października 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze PTL na którym wysłuchano Sprawozdania z działalności Towarzystwa wygłoszonego przez Prezesa Zarządu PTL Pana Macieja Granieckiego oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTL w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Zebrani członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa.

Zebrani członkowie Towarzystwa uchwalili także Program Towarzystwa na lata 2010-2014.

 

Artykuł – Status legislatora w organach władzy publicznej

Prezentujemy artykuł kol. Radosława Iłowieckiego, legislatora w Rządowym Centrum Legislacji, członka PTL - Status legislatora w organach władzy publicznej;  artykuł został również opublikowany w Przeglądzie Legislacyjnym nr 2/2010.

 

Zebranie w dniu 27 maja 2010 r.

W dniu 27 maja 2010 r. odbyło się zebranie członków PTL, podczas którego wysłuchano refleksji dr Bohdana Zdziennickiego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego na temat "Polityka prawa". Po wykładzie odbyła się dyskusja.

 

Zebranie w dniu 9 października 2009 r.

W dniu 9 października 2009 r. odbyło się zebranie członków PTL, podczas którego wysłuchano wykładu prof. Mirosława Wyrzykowskiego "Legislacja i legislator – refleksje sędziego konstytucyjnego". Po wykładzie odbyła się dyskusja.

 

Zebranie PTL w dniu 13 czerwca 2008 r.

W dniu 13 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Legislacji. W pierwszej części zebrania Prezes Towarzystwa Pan Maciej Graniecki przedstawił informację o działalności Towarzystwa i pracy Zarządu PTL w roku 2007. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli działalności finansowej zarządu. Komisja Rewizyjna złożyła też wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2007. Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium jednogłośnie.

W drugiej części obrad wiceprezes Towarzystwa Pani prof. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz przedstawiła o informację o stanie oraz perspektywach prac związanych z regulacją zagadnień statusu legislatora.

Przedmiotem trzeciej części Zebrania było wystąpienie sędziego NSA Małgorzaty Niezgódki – Medek pod tytułem "Praktyka prawotwórcza – refleksje sędziego NSA na tle orzecznictwa sądów administracyjnych", po którym odbyła się dyskusja. Obszernym wątkiem tej części były zagadnienia związane z uwzględnianiem prawa europejskiego oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego w orzeczeniach sądów administracyjnych.

 

Zebranie PTL w dniu 18 kwietnia 2008 r.

W dniu 18 kwietnia 2008 r. odbyło się zebranie Towarzystwa, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Janusz Kochanowski przedstawił, opracowaną pod jego auspicjami, propozycję projektu ustawy o Radzie Stanu. Po dyskusji ustalono, iż dalsze uwagi i szczegółowe opinie mogą być również przekazywane Panu Rzecznikowi bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej:

j.kochanowski@rpo.gov.pl  lub m.kurus@brpo.gov.pl/

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Materiały dotyczące prezentowanego tematu:

·         projekt zmiany Konstytucji

·         projekt ustawy

·         uzasadnienie ustawy

Zebranie PTL z dnia 1 lutego 2008 r.

1 lutego 2008 r. odbyło się zebranie PTL. Na zebraniu Pani prof. dr hab. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz zaprezentowała wykład pt "Negatywny prawodawca", w którym przedstawiła m.in. kelsenowską koncepcję "ustawodawcy negatywnego". Po wykładzie udział w dyskusji wzięli profesorowie Stanisław Gebethner, Kazimierz Działocha oraz Ryszard Stemplowski, a także Prezes Towarzystwa p. Maciej Graniecki.

Wykład Pani Profesor zainaugurował tegoroczny cykl zebrań PTL poświeconych problematyce teoretycznych oraz praktycznych aspektów tworzenia prawa i standardom dobrej legislacji.

Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej

W dniu 6 grudnia 2007 r. odbyło się seminarium zorganizowane w ramach Programu Ernst & Young Sprawne Państwo przy współpracy  Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji na temat Planowania legislacyjnego w Europie Środkowej.

Dr Radosław Zubek, prof. Klaus Goetz oraz dr Martin Loge zaprezentowali wyniki badań na temat planowania legislacyjnego. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat planowania legislacyjnego w Polsce, w której udział wziął m.in. Prezes Zarządu Towarzystwa Pan Maciej Graniecki.

 

Zebranie z udziałem prof. Janusza Trzcińskiego.

W dniu 23 września 2005 r. odbyło się zebranie członków Towarzystwa w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tematem naszego spotkania była problematyka praktyki stosowania prawa Unii Europejskiej. Wykład "Prawo wspólnotowe w orzecznictwie sądów administracyjnych" wygłosił Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Pan prof. Janusz Trzciński.

 

Zebranie z udziałem prof. Ewy Łętowskiej

W dniu 10 czerwca 2005 r. odbyło się zebranie Towarzystwa poświęcone problematyce tworzenia prawa w kontekście profesjonalnych dylematów oraz postaw legislatorów. Rozważaniami i spostrzeżeniami w tym zakresie podzieliła się Pani prof. dr hab. Ewa Łętowska w formie wykładu: "Na drodze ku państwu prawa – rola legislatorów".

 

Udział PTL w dyskusji nad projektem NARODOWEGO PLANU ROZWOJU

 

Zebranie z udziałem prof. Marka Safiana

W dniu 11 grudnia 2004 r. odbyło się zebranie Towarzystwa. Zebranie było poświęcone problematyce: "Konstytucja i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w pracy legislatora". Prezentacji podstawowych zagadnień oraz wprowadzenia do dyskusji dokonał Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pan prof. Marek Safian.

 

 Oświadczenie zarządu PTL w sprawie procesu prawodawczego

 

Zebranie z udziałem ministra Jana Truszczyńskiego

W dniu 17 maja 2003 roku odbyło się zebranie Towarzystwa. Zebranie poświęcone problematyce Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, który zaprezentował – Główny Negocjator Traktatu ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Minister Jan Truszczyński.

Relacja z tego zebrania ð