Kandydaci na członków Towarzystwa będą zapraszani na najbliższe (w stosunku do daty złożenia deklaracji członkowskiej) zebranie członkowskie. Decyzja o ich przyjęciu w poczet Członków Towarzystwa będzie podejmowana po osobistym kontakcie kandydatów z Zarządem.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Proszę o przyjęcie mnie do Polskiego Towarzystwa Legislacji. Statut i cele Towarzystwa są mi znane. Zobowiązuję się do aktywnego udziału w realizacji celów PTL i do regularnego płacenia składek członkowskich.

 

.................................................

(data i podpis)

1.         Nazwisko i imię ........................................................................................................

2.         Adres "A" (domowy) .................................................................................................
......................................................................................... tel. ..................................

3.         Miejsce pracy / stanowisko ......................................................................................
................................................................................................................................

4.         Adres "B" (służbowy) ................................................................................................
..................................................................................................................................
tel. ..................., fax. ................., E-mail ..................................................................

5.         Preferowany adres do korespondencji: "A" "B" (niepotrzebne skreślić)

6.         Ukończona uczelnia, wydział, rok ukończenia .........................................................
................................................................................................................................

7.         Kwalifikacje zawodowe / staż pracy w legislacji ....................................................... ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

8.         Zainteresowania zawodowe ....................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

 

WYPEŁNIAJĄ WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEGISLACJI

 

  1. Data wpłynięcia deklaracji .............................................
  2. Data przyjęcia do PTL ....................................................