Szanowni Państwo,

w 2008 r. Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o zmianie – z początkiem roku 2009 – formy kontaktu z Członkami Towarzystwa na e-mailową.

Być może spowodowało to, że korespondencja zawierająca informacje o działalności Towarzystwa do Państwa nie docierała, za co przepraszamy.

Zaproszenie z okazji XV-lecia zostało wysyłane w dwóch formach: tradycyjnej i elektronicznej.

Prosimy, by Ci spośród Państwa, którzy otrzymali tylko list, zechcieli przekazać nam adres
e-mailowy, zaś Ci, którzy otrzymali tylko e-mail – by zechcieli zaktualizować adres pocztowy.

Korespondencję prosimy kierować na ręce Sekretarza Towarzystwa:

Michał Pruszyński

al. Szucha 12a/325

00-918 Warszawa

mjp@trybunal.gov.pl

Zachęcamy do uiszczenia zaległych składek (za lata 1996-1999 po 20 zł, od 2000 r. po 30 zł rocznie), umożliwiających działalność Towarzystwa, na rachunek: PKO BP SA 14 Oddział w Warszawie, nr 64 1020 1156 0000 7402 0096 4791 (z oznaczeniem w tytule przelewu opłacanego okresu).

 

W razie braku zainteresowania przyszłą działalnością Towarzystwa będziemy prawdziwie zobowiązani za informację zwrotną, pozwalającą nam uporządkować bazę Członków.