Kontakt

 

Michał Pruszyński - Sekretarz

mjp@trybunal.gov.pl

tel. 22 537 46 03

 

Adam Niemczewski – Skarbnik oraz kontakt w sprawach stron www.legislacja.org.pl

adam.niemczewski@senat.gov.pl

tel. 22 694 91 30

 

Piotr Magda - członek Towarzystwa - w sprawach stron www.legislacja.org.pl

PMagda@rcl.gov.pl

tel. 22 694 66 57