Składki

 

Składki, bieżące i zaległe, należy opłacać za pośrednictwem banku na konto nr:

 

nowy numer rachunku: 64 1020 1156 0000 7402 0096 4791

PKO BP SA 14 Oddział w Warszawie

 

Składka wynosi 30 zł za rok.

W tytule przelewu należy określić opłacany okres.