Udział PTL w dyskusji nad Narodowym Planem Rozwoju

W dniu 17 lutego 2005 r. wiceprezes Rady Ministrów prof. Jerzy Hausner zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości włączenia Towarzystwa do debaty nad Narodowym Planem Rozwoju. Zarząd PTL przekazał w dniu 17 marca br. swoje uwagi i spostrzeżenia w tej sprawie. Poniżej odsyłamy do korespondencji w tej sprawie:

pismo Pana prof. Jerzego Hausnera

– pismo Pana Prezesa Macieja Granieckiego