Władze PTL

 

I Kadencja (1996−1998)
Maciej Graniecki – Prezes Zarządu,
Andrzej Gwiżdż – Wiceprezes Zarządu,
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
Aleksander Proksa – sekretarz,
Beata Hebdzyńska – skarbnik,
członkowie:
Zdzisław Czeszejko-Sochacki,
Kazimierz Nalaskowski,
Ryszard Piotrowski.

Wit Majewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członkowie:
Małgorzata Niezgódka-Medek,
Teresa Olszewska-Perkiel.

II kadencja (1998 – 2002)
Maciej Graniecki – Prezes Zarządu,
Andrzej Gwiżdż – Wiceprezes Zarządu,
Aleksander Proksa – Wiceprezes Zarządu,
Ryszard Grodzicki – sekretarz,
Ewa Polkowska – skarbnik,
członkowie:
Zdzisław Czeszejko-Sochacki,
Zdzisław Jarosz,
Małgorzata Niezgódka-Medek.

Wit Majewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członkowie:
Teresa Olszewska-Perkiel,
Danuta Wiszniewska.

III Kadencja (2002 – 2006)
Maciej Graniecki – Prezes Zarządu,
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
Aleksander Proksa – Wiceprezes Zarządu,
Ewa Polkowska – skarbnik,
Zbigniew Białek – sekretarz,
członkowie:
Andrzej Dorsz,
Jacek Krawczyk,
Małgorzata Niezgódka-Medek.

Wit Majewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członkowie:
Danuta Wiszniewska,
Marcin Własnowolski.

IV Kadencja (2006 – 2010)
Maciej Graniecki – Prezes Zarządu,
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
Teresa Olszewska-Perkiel – Wiceprezes Zarządu,
Ewa Polkowska – skarbnik,
Zbigniew Białek – sekretarz,
członkowie:
Andrzej Dorsz,
Katarzyna Postek,
Paweł Ziemski.

Marcin Własnowolski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członkowie:
Małgorzata Niezgódka-Medek,
Danuta Wiszniewska.

V Kadencja (2010 – 2014)
Ewa Polkowska – Prezes Zarządu,
Piotr Kędziora – Wiceprezes Zarządu,
Wiesław Staśkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
Adam Niemczewski – skarbnik,
Michał Pruszyński – sekretarz,
członkowie:
Andrzej Dorsz,
Jacek Krawczyk,
Mariusz Lachowski.

Teresa Olszewska-Perkiel – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
członkowie:
Anna Lech,
Katarzyna Postek.

VI Kadencja (2014 – 2018)
Ewa Polkowska – Prezes Zarządu,
Piotr Kędziora – Wiceprezes Zarządu,
Wiesław Staśkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
Adam Niemczewski – skarbnik,
Michał Pruszyński – sekretarz,
członkowie:
Jacek Krawczyk,
Mariusz Lachowski,
Małgorzata Niezgódka-Medek.

Anna Lech – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
członkowie:
Wojciech Orłowski,
Zbigniew Śpiewak.

VII Kadencja (2018 – 2022)
Ewa Polkowska – Prezes Zarządu
Piotr Kędziora – Wiceprezes Zarządu,
Wiesław Staśkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
Jakub Zabielski – skarbnik,
Michał Pruszyński – sekretarz,
członkowie:
Maciej Graniecki,
Mariusz Lachowski,

Maciej Berek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
członkowie:
Bogdan Skwarka
Marcin Własnowolski