21 kwietnia 2016 r., w siedzibie Senatu RP, Polskie Towarzystwo Legislacji obchodziło dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji wydana została pamiątkowa księga jubileuszowa pt. „Legislacja czasu przemian Rzeczypospolitej Polskiej. Księga jubileuszowa na 20-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji”, przygotowana przez komitet redakcyjny w składzie: dr Maciej Kłodawski − Przewodniczący, Alicja Witorska – Wiceprzewodnicząca i Mariusz Lachowski.