Składka roczna wynosi 30 zł.

Bieżące i zaległe składki należy opłacać przelewem bankowym na konto nr:

64 1020 1156 0000 7402 0096 4791

prowadzone w banku PKO BP SA 14 Oddział w Warszawie.

W tytule przelewu należy podać opłacany okres.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.