Komunikat

(Walne zebranie 29 czerwca 2017 r.)

Uprzejmie informuję, że − mając na względzie postanowienia § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Legislacji − Zarząd PTL zwołuje Walne Zebranie członków Towarzystwa, które odbędzie się we czwartek, 29 czerwca 2017 r. − w I terminie o godz. 18:00, w II terminie o godz. 18:15 − w sali nr 1.2 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4; dojazd autobusami: 105, 118, 127, przystanek: Biblioteka Uniwersytecka).

Czytaj więcej

Komunikat

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 14 października 2010 r.

W dniu 14 października 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PTL na którym wysłuchano Sprawozdania z działalności Towarzystwa wygłoszonego przez Prezesa Zarządu PTL Pana Macieja Granieckiego oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTL w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Zebrani członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Zebrani członkowie Towarzystwa uchwalili także Program Towarzystwa na lata 2010-2014.

Czytaj więcej

Komunikat

Zebranie PTL w dniu 13 czerwca 2008 r.

W dniu 13 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Legislacji. W pierwszej części zebrania Prezes Towarzystwa Pan Maciej Graniecki przedstawił informację o działalności Towarzystwa i pracy Zarządu PTL w roku 2007. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli działalności finansowej zarządu. Komisja Rewizyjna złożyła też wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2007. Walne Zebranie udzieliło […]

Czytaj więcej

Komunikat

Zebranie PTL w dniu 18 kwietnia 2008 r.

W dniu 18 kwietnia 2008 r. odbyło się zebranie Towarzystwa, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Janusz Kochanowski przedstawił, opracowaną pod jego auspicjami, propozycję projektu ustawy o Radzie Stanu. Po dyskusji ustalono, iż dalsze uwagi i szczegółowe opinie mogą być również przekazywane Panu Rzecznikowi bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej: j.kochanowski@rpo.gov.pl lub m.kurus@brpo.gov.pl/ Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Materiały dotyczące prezentowanego tematu: projekt zmiany Konstytucji projekt ustawy uzasadnienie […]

Czytaj więcej

Komunikat

Zebranie PTL z dnia 1 lutego 2008 r.

1 lutego 2008 r. odbyło się zebranie PTL. Na zebraniu Pani prof. dr hab. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz zaprezentowała wykład pt „Negatywny prawodawca”, w którym przedstawiła m.in. kelsenowską koncepcję „ustawodawcy negatywnego”. Po wykładzie udział w dyskusji wzięli profesorowie Stanisław Gebethner, Kazimierz Działocha oraz Ryszard Stemplowski, a także Prezes Towarzystwa p. Maciej Graniecki. Wykład Pani Profesor zainaugurował tegoroczny cykl zebrań PTL poświeconych problematyce teoretycznych oraz praktycznych aspektów tworzenia prawa i standardom […]

Czytaj więcej

Komunikat

Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej

W dniu 6 grudnia 2007 r. odbyło się seminarium zorganizowane w ramach Programu Ernst & Young Sprawne Państwo przy współpracy Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji na temat Planowania legislacyjnego w Europie Środkowej. Dr Radosław Zubek, prof. Klaus Goetz oraz dr Martin Loge zaprezentowali wyniki badań na temat planowania legislacyjnego. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat planowania legislacyjnego w Polsce, w której udział wziął m.in. Prezes Zarządu Towarzystwa Pan […]

Czytaj więcej

Posts navigation