P.T. Członkowie
Polskiego Towarzystwa Legislacji

Uprzejmie informuję, że − mając na względzie postanowienia § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Legislacji − Zarząd PTL zwołuje Walne Zebranie członków Towarzystwa, które odbędzie się we czwartek, 29 czerwca 2017 r. − w I terminie o godz. 18:00, w II terminie o godz. 18:15 − w sali nr 1.2 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4; dojazd autobusami: 105, 118, 127, przystanek: Biblioteka Uniwersytecka).

Porządek dzienny Walnego Zebrania:

  1. informacja Zarządu o działalności PTL i pracy Zarządu w roku 2016;
  2. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli działalności finansowej Zarządu PTL oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2016 rok;
  3. dyskusja i podjęcie wymaganych prawem uchwał.

Zebranie Walne poprzedzi – rozpoczynający się o godz. 16:30 – panel dyskusyjny Stan polskiej legislacji – raporty z monitoringu prawa, z udziałem przedstawicieli podmiotów społecznych zajmujących się monitorowaniem prawa. Po wystąpieniach panelistów przewidujemy pytania i dyskusję.

Licząc na niezawodną frekwencję, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w zebraniu.

Prezes Zarządu PTL
Ewa Polkowska