28 czerwca 2018 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Legislacji, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2017 i udzieliło Zarządowi PTL absolutorium.

Zebrani jednogłośnie przekazali wyrazy wsparcia  Koleżance Beacie Mik – prokuratorowi w stanie spoczynku i aktywnemu członkowi PTL – w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym dotyczącym publikacji w dzienniku Rzeczpospolita.