Zawiadamiamy, że Zarząd PTL zwołał Walne Zebranie Członków Towarzystwa na dzień 18 czerwca 2024 r. (wtorek), w I terminie – o godz.16:30, w II terminie – o godz. 16:45 w sali nr 1.18 w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (al. Solidarności 77).

Porządek Walnego Zebrania obejmuje:
1) informację Zarządu o działalności PTL i pracy Zarządu w roku 2023;
2) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli działalności finansowej Zarządu PTL oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2023 rok;
3) dyskusję w zakresie pkt 1 i 2 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2023 rok;
4) sprawy inne, wolne wnioski.

Po Zebraniu Walnym zapraszamy na wykład Pana dra hab. Jana Podkowika z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP a rozproszona kontrola konstytucyjności prawa”.

Po wystąpieniu przewidujemy pytania i dyskusję.