Trwają konsultacje zewnętrzne projektu „Zasad etyki zawodu legislatora”. Konsultacje zewnętrzne zostały podzielone na dwa etapy. Zakończony już I etap obejmował ośrodki akademickie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządy prawnicze (adwokacki i radcowski), a także wybrane podmioty III sektora. Obecnie, w ramach II etapu konsultacji, PTL wystąpiło o przedstawienie stanowisk do kluczowych instytucji zatrudniających legislatorów, w szczególności do  Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, ministerstw i urzędów centralnych.

Na opinie i uwagi do projektu w II etapie konsultacji zewnętrznych PTL oczekuje w terminie do 20 maja 2024 r.

W konsultacjach zewnętrznych może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, w tym także osoby fizyczne, w szczególności legislatorzy lub inne osoby związane z legislacją niebędące członkami PTL, oraz te, które nie miały możliwości wzięcia udziału w konsultacjach na wcześniejszych etapach prac nad projektem. Opinie i uwagi należy przekazywać na adres: etyka@legislacja.org.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na podstronie Zasady etyki zawodu legislatora