… to miejsce, gdzie znajdują się utrwalone wspomnienia z zebrań członkowskich i innych ważnych dla Towarzystwa wydarzeń …