Dziennik Ustaw - tablet Pieczęć Marszłka 'Drukować' ZTP i Stenogramy Konstytucye Legislacja ENTER

 

Polskie Towarzystwo Legislacji jest nieprowadzącym działalności gospodarczej, zarejestrowanym stowarzyszeniem, działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach. Jest członkiem International Association of Legislation (IAL). Towarzystwo działa od roku 1996 i liczy obecnie blisko 460 członków, wśród których są zarówno osoby zajmujące się naukowo problematyką tworzenia prawa, jak i praktycy − legislatorzy. Znaczącą większość członków stanowią urzędnicy państwowi różnych szczebli, zatrudnieni w urzędach wszystkich organów biorących udział w procesie tworzenia prawa w Polsce.

Statutowym celem PTL jest „popieranie rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa (legislacji), upowszechniania wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza wśród prawników naukowców i praktyków, w tym pracowników urzędów administracji publicznej, przyczynianie się do doskonalenia procesu tworzenia prawa i technik legislacyjnych”.

Podstawową formą bieżącej działalności PTL są – organizowane 3−4 razy do roku tematyczne zebrania członkowskie (od początku istnienia Towarzystwa odbyło się ich blisko 70).

Zapraszamy

do przeczytania artykułu pt. „Epidemia w legislacji”, którego autorem jest Pan Radosław Iłowiecki – nasz Kolega, Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Tekst ten zamieściliśmy w zakładce Ex Libris, nadając jej tym samym nową rolę lub, jak kto woli – funkcjonalność prezentowania artykułów, opracowań i innych dzieł Członków Towarzystwa w interesującej nas dziedzinie tworzenia prawa.

Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Prezes Polskiego Towarzystwa Legislacji – Pani Ewa Polkowska – zaprasza na Walne Zebranie Członków Towarzystwa (Sprawozdawcze), które odbędzie się – z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi pracy zdalnej (Internet) – dnia 24 czerwca 2021 r. w pierwszym terminie – o godz. 18:00, w drugim terminie – o godz. 18:10. Dołączenie do Zebrania będzie możliwe z wykorzystaniem linku: https://meet.google.com/vhx-oidx-sar

Czytaj więcej

Program konferencji „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji przedstawia Państwu program konferencji (webinarium) p.t.: „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce”, poświęconej pamięci przedwcześnie zmarłego Macieja Kłodawskiego – doktora nauk prawnych (2014), adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwenta stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcy prawnego, autora książki „Redundancja w tekście prawnym” (2017) oraz członka Polskiego Towarzystwa Legislacji. Informujemy, […]

Czytaj więcej

Komunikat

Link do spotkania 18.06.2020 r. i dodatkowe informacje Link powinien działać na około kwadrans przed rozpoczęciem spotkania. Uprzejmie prosimy o: wyrozumiałość gdyby coś nie zadziałało od razu, bowiem w tej formie, jest to nasz debiut organizacyjny; logowanie się imieniem i nazwiskiem (a nie pseudonimami czy nickami), by możliwe było sporządzenie listy uczestników; wyłączenie kamer (by nie przeciążać łącz transmisjami video) i mikrofonów (by umożliwić niezakłóconą transmisję głosową wykładu); zgłaszanie się do głosu za pośrednictwem dostępnego w dolnym […]

Czytaj więcej