ZTP i Stenogramy Pieczęć Marszłka 'Drukować' Legislacja ENTER Dziennik Ustaw - tablet Konstytucye

 

Polskie Towarzystwo Legislacji jest nieprowadzącym działalności gospodarczej, zarejestrowanym stowarzyszeniem, działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach. Jest członkiem International Association of Legislation (IAL). Towarzystwo działa od roku 1996 i liczy obecnie blisko 460 członków, wśród których są zarówno osoby zajmujące się naukowo problematyką tworzenia prawa, jak i praktycy − legislatorzy. Znaczącą większość członków stanowią urzędnicy państwowi różnych szczebli, zatrudnieni w urzędach wszystkich organów biorących udział w procesie tworzenia prawa w Polsce.

Statutowym celem PTL jest „popieranie rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa (legislacji), upowszechniania wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza wśród prawników naukowców i praktyków, w tym pracowników urzędów administracji publicznej, przyczynianie się do doskonalenia procesu tworzenia prawa i technik legislacyjnych”.

Podstawową formą bieżącej działalności PTL są – organizowane 3−4 razy do roku tematyczne zebrania członkowskie (od początku istnienia Towarzystwa odbyło się ich blisko 70).

Zapraszamy

do przeczytania artykułu pt. „Epidemia w legislacji”, którego autorem jest Pan Radosław Iłowiecki – nasz Kolega, Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Tekst ten zamieściliśmy w zakładce Ex Libris, nadając jej tym samym nową rolę lub, jak kto woli – funkcjonalność prezentowania artykułów, opracowań i innych dzieł Członków Towarzystwa w interesującej nas dziedzinie tworzenia prawa.

Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Prezes Polskiego Towarzystwa Legislacji – Pani Ewa Polkowska – zaprasza na Walne Zebranie Członków Towarzystwa (Sprawozdawcze), które odbędzie się – z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi pracy zdalnej (Internet) – dnia 24 czerwca 2021 r. w pierwszym terminie – o godz. 18:00, w drugim terminie – o godz. 18:10. Dołączenie do Zebrania będzie możliwe z wykorzystaniem linku: https://meet.google.com/vhx-oidx-sar

Czytaj więcej