W dniu 23 listopada br. o godzinie 17.00 w Biurze RPO odbędzie się zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Legislacji, w czasie którego Pan dr Marek Suska wygłosi wykład pt.: „Antycypacja prawodawcy – czy można przewidzieć zachowania interpretatorów?”.

Zarząd PTL serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału osobistego lub on-line.