Zarząd PTL zaprasza PT Członków Towarzystwa na kolejne spotkanie on-line z Kol. Włodzimierzem Zającem, który 18 grudnia w godzinach 17.00-20.00 na platformie ZOOM poprowadzi warsztaty na prezentowany wyżej temat.
Pokój spotkań będzie dostępny od godz. 16.30. Szczegółowe instrukcje dotyczące połączenia z platformą otrzymali Państwo mailem, podobnie jak link, identyfikator spotkania oraz kod dostępu.

Liczymy na szeroką frekwencję oraz ciekawą dyskusję.