Trwają konsultacje zewnętrzne projektu „Zasad etyki zawodu legislatora”. Konsultacje zewnętrzne zostały podzielone na dwa etapy. Obecnie, w pierwszym etapie, do zajęcia stanowiska w ramach konsultacji zewnętrznych zostały zaproszone ośrodki akademickie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządy prawnicze (adwokacki i radcowski), a także wybrane podmioty III sektora. W konsultacjach zewnętrznych może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, w tym także osoby fizyczne, w szczególności legislatorzy lub inne osoby związane z legislacją niebędące członkami PTL, oraz te, które nie miały możliwości wzięcia udziału w konsultacjach na wcześniejszych etapach prac nad projektem.

Na opinie i uwagi do projektu w pierwszym etapie PTL oczekuje w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Opinie i uwagi należy przekazywać na adres: etyka@legislacja.org.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na podstronie Zasady etyki zawodu legislatora