Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji zaprasza na warsztaty legislacyjne – „Interpunkcja w tekście aktu prawnego, część II. Pauza, półpauza, a może tiret? – o użyciu myślnika (i łącznika) w tekście aktu prawnego”, które odbędą się 13 czerwca 2024 r. w godz. 17.00 – 20.00, w formie online, na platformie MS Teams oraz stacjonarnie (Biuro RPO, al. Solidarności 77, sala1.18). Prowadzącą szkolenie będzie doświadczona redaktorka tekstów aktów normatywnych oraz autorka m.in. monografii pt. „Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” – Pani dr Alicja Witorska.