Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Legislacji

Zawiadamiamy, że Zarząd PTL zwołał Walne Zebranie Członków Towarzystwa na dzień 18 czerwca 2024 r. (wtorek), w I terminie – o godz.16:30, w II terminie – o godz. 16:45 w sali nr 1.18 w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (al. Solidarności 77). Porządek Walnego Zebrania obejmuje:1) informację Zarządu o działalności PTL i pracy Zarządu w roku 2023;2) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli działalności finansowej Zarządu PTL oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu […]

Czytaj więcej

Warsztaty legislacyjne „Interpunkcja w tekście aktu prawnego” część II

Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji zaprasza na warsztaty legislacyjne – „Interpunkcja w tekście aktu prawnego, część II. Pauza, półpauza, a może tiret? – o użyciu myślnika (i łącznika) w tekście aktu prawnego”, które odbędą się 13 czerwca 2024 r. w godz. 17.00 – 20.00, w formie online, na platformie MS Teams oraz stacjonarnie (Biuro RPO, al. Solidarności 77, sala1.18). Prowadzącą szkolenie będzie doświadczona redaktorka tekstów aktów normatywnych oraz autorka m.in. monografii […]

Czytaj więcej

Konsultacje zewnętrzne „Zasad etyki zawodu legislatora” – II etap

Trwają konsultacje zewnętrzne projektu „Zasad etyki zawodu legislatora”. Konsultacje zewnętrzne zostały podzielone na dwa etapy. Zakończony już I etap obejmował ośrodki akademickie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządy prawnicze (adwokacki i radcowski), a także wybrane podmioty III sektora. Obecnie, w ramach II etapu konsultacji, PTL wystąpiło o przedstawienie stanowisk do kluczowych instytucji zatrudniających legislatorów, w szczególności do  Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta […]

Czytaj więcej

Sympozjum legislacyjne „Nowe technologie w legislacji”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji zawiadamia P.T. Członków PTL zainteresowanych nowymi technologiami, w tym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesie stanowienia prawa, o Sympozjum legislacyjnym, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowe technologie w legislacji” organizowanej w dniach 6-7 czerwca 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica i Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem. Zaproszenie, formularz zgłoszeniowy i program Sympozjum otrzymali Państwo […]

Czytaj więcej

Warsztaty legislacyjne

Zapraszamy na warsztaty legislacyjne – „Interpunkcja w tekście aktu prawnego”, które odbędą się 4 kwietnia 2024 r. w godz. 17.00 – 20.00, w formie online, na platformie MS Teams. Prowadzącą szkolenie będzie doświadczona redaktorka tekstów aktów normatywnych oraz autorka m.in. monografii pt. „Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” – Pani dr Alicja Witorska.

Czytaj więcej

Konsultacje zewnętrzne „Zasad etyki zawodu legislatora”

Trwają konsultacje zewnętrzne projektu „Zasad etyki zawodu legislatora”. Konsultacje zewnętrzne zostały podzielone na dwa etapy. Obecnie, w pierwszym etapie, do zajęcia stanowiska w ramach konsultacji zewnętrznych zostały zaproszone ośrodki akademickie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządy prawnicze (adwokacki i radcowski), a także wybrane podmioty III sektora. W konsultacjach zewnętrznych może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, w tym także osoby fizyczne, w szczególności legislatorzy lub inne […]

Czytaj więcej

WARSZTATY LEGISLACYJNE: „Techniki nowelizacyjne – przypadki nietypowe i niejednolicie redagowane”

Zarząd PTL zaprasza PT Członków Towarzystwa na kolejne spotkanie on-line z Kol. Włodzimierzem Zającem, który 18 grudnia w godzinach 17.00-20.00 na platformie ZOOM poprowadzi warsztaty na prezentowany wyżej temat. Pokój spotkań będzie dostępny od godz. 16.30. Szczegółowe instrukcje dotyczące połączenia z platformą otrzymali Państwo mailem, podobnie jak link, identyfikator spotkania oraz kod dostępu. Liczymy na szeroką frekwencję oraz ciekawą dyskusję.

Czytaj więcej

Zaproszenie na zebranie Członków PTL

W dniu 23 listopada br. o godzinie 17.00 w Biurze RPO odbędzie się zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Legislacji, w czasie którego Pan dr Marek Suska wygłosi wykład pt.: „Antycypacja prawodawcy – czy można przewidzieć zachowania interpretatorów?”. Zarząd PTL serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału osobistego lub on-line.

Czytaj więcej

WARSZTATY LEGISLACYJNE: „Różnicowanie terminu wejścia w życie aktów normatywnych – problemy praktyki legislacyjnej” – pierwsze szkolenie w nowym cyklu szkoleniowym

Zarząd PTL, poszukując nowych form działania Towarzystwa, inicjuje cykliczne szkolenia pod nazwą „Warsztaty legislacyjne”.  Będą to wyspecjalizowane szkolenia dla legislatorów, podejmujące problemy praktyki legislacyjnej w zakresie zagadnień związanych z zasadami prawidłowej legislacji, techniką prawodawczą i procesem legislacyjnym. Szkolenia w ramach „Warsztatów legislacyjnych” organizowane są z myślą o sygnalizowanych przez członków PTL potrzebach w zakresie doskonalenia zawodowego. Szkolenia będą się odbywać cyklicznie – raz na kwartał. Udział w szkoleniu […]

Czytaj więcej

Posts navigation