Zarząd PTL, poszukując nowych form działania Towarzystwa, inicjuje cykliczne szkolenia pod nazwą „Warsztaty legislacyjne”.  Będą to wyspecjalizowane szkolenia dla legislatorów, podejmujące problemy praktyki legislacyjnej w zakresie zagadnień związanych z zasadami prawidłowej legislacji, techniką prawodawczą i procesem legislacyjnym.

Szkolenia w ramach „Warsztatów legislacyjnych” organizowane są z myślą o sygnalizowanych przez członków PTL potrzebach w zakresie doskonalenia zawodowego. Szkolenia będą się odbywać cyklicznie – raz na kwartał. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dla zainteresowanych udział w danym szkoleniu będzie mógł być potwierdzony imiennym certyfikatem. Daje to możliwość m.in. uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych wymaganych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Pierwszym z cyklu szkoleń w ramach „Warsztatów legislacyjnych” będzie szkolenie dotyczące problematyki różnicowania terminu wejścia w życie aktów normatywnych. Prowadzącym będzie doświadczony legislator i uznany wykładowca Włodzimierz Zając. Szkolenie odbędzie się w dniu 19 czerwca br. (poniedziałek), rozpocznie się o godz. 17.00 i obejmie 4 godziny dydaktyczne, z czasem przewidzianym na pytania i dyskusję.Szkolenie będzie realizowane on-line na platformie Zoom (link dostępowy będzie udostępniony mailowo). Poniżej program szkolenia oraz informacja o trybie uzyskania imiennego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Różnicowanie terminu wejścia w życie aktów normatywnych – problemy praktyki legislacyjnej

Włodzimierz Zając, Kancelaria legislacyjna WZ

Poniedziałek, 19 czerwca 2023 r., godz. 17.00 (on-line)

Program szkolenia:

1. Bizarne przepisy o wejściu w życie – materiał do analizy i diagnozy.

2. Relacja przepisu do normy prawnej, czyli dlaczego norma nie może obowiązywać bez wejścia w życie wszystkich przepisów ją kształtujących.

3. Formuły redakcyjne przepisów różnicujących termin wejścia w życie aktów – niejednolite i niekonsekwentne praktyki.

4. Przepisy przejściowe jako technika prawodawcza eliminująca potrzebę formułowania przepisu o wejściu życie z różnymi terminami.

Certyfikaty

Osoby zainteresowane uzyskaniem imiennego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu powinny do dnia 18 czerwca 2023 r. dokonać zgłoszenia na adres: sekretarz@legislacja.org.pl.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz udział w całym szkoleniu.