Zarząd Towarzystwa zaprasza P.T.Członków na Walne Zebranie w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek), w I terminie – o godz. 16:45, w II terminie – o godz. 17:00, w sali nr 1.18 w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – Al. Solidarności 77