Z a r z ą d  

Prezes − Ewa Polkowska,
Wiceprezesi − Piotr Kędziora i Wiesław Staśkiewicz,
Skarbnik – Jakub Zabielski,
Sekretarz − Michał Pruszyński,
Członkowie − Maciej Graniecki, Mariusz Lachowski i Stanisław Małecki,

K o m i s j a   R e w i z y j n a

 Przewodniczący−Maciej Berek,
Członkowie  Bogdan Skwarka i Marcin Własnowolski.

Aktualne dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt

Zarząd Towarzystwa niezmiennie apeluje o terminowe uiszczanie składek członkowskich (przelewem na rachunek wskazany w zakładce Składki) oraz o aktualizację adresów mailowych.

Do pobrania: Komunikat Sekretarza Zarządu w wersji PDF Pobierz plik PDF