Z a r z ą d  

Prezes − Ewa Kossakowska,
Wiceprezesi − Maciej Berek i Sławomir Peszkowski,
Skarbnik – Mariusz Lachowski,
Sekretarz Tomasz Oklejak,
Członkowie − Piotr Kędziora, Michał Pruszyński i Marcin Własnowolski,

K o m i s j a   R e w i z y j n a

 Przewodniczący−Mateusz Chrzanowski,
Członkowie  Anna Lewicka-Rychlewska i Michał Gajewski.

Aktualne dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt

Zarząd Towarzystwa niezmiennie apeluje o terminowe uiszczanie składek członkowskich (przelewem na rachunek wskazany w zakładce Składki) oraz o aktualizację adresów mailowych.

Informacja Sekretarza o nowych Władzach Towarzystwa