25 marca 2011 r. odbyło się zebranie Towarzystwa z okazji XV lecia jego istnienia.

W zebraniu, obok członków Towarzystwa, uczestniczyli także goście honorowi, zaproszeni przez ówczesnych Szefów Kancelarii Senatu – Panią Minister Ewę Polkowską oraz Kancelarii Sejmu – Pana Ministra Lecha Czaplę: profesorowie Luzius Mader oraz Ulrich Karpen, ówcześni przewodniczący i wiceprzewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Legislacji.

Poniżej relacja fotograficzna z Zebrania i imprez towarzyszących.