Szanowni Państwo,

w 2008 r. Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o zmianie – z początkiem roku 2009 – formy kontaktu z Członkami Towarzystwa na e-mailową.

W razie zmiany adresu e-mail (np. w wyniku zmiany miejsca pracy) prosimy o przekazanie aktualnych danych pod adres: sekretarz@legislacja.org.pl.

Zachęcamy do uiszczania zaległych składek umożliwiających działalność Towarzystwa, na rachunek: PKO BP SA 14 Oddział w Warszawie, nr 64 1020 1156 0000 7402 0096 4791 (z oznaczeniem w tytule przelewu opłacanego okresu).

Zarząd PTL