Tomasz Oklejak – Sekretarz
tel. 22 551 79 81
sekretarz@legislacja.org.pl

Mariusz Lachowski – Skarbnik, administrator strony www.legislacja.org.pl
tel. 22 694 25 39
skarbnik@legislacja.org.pl
admin@legislacja.org.pl

 

Wysłanie wiadomości e-mail na podane adresy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem strony internetowej PTL oraz z Polityką prywatności i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez PTL danych osobowych nadawcy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1).