Informacja dla kandydatów do PTL

Szanowni Państwo,

w celu wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Legislacji, należy pobrać i wypełnić deklarację członkowską (odręcznie albo na komputerze), własnoręcznie ją podpisać, a następnie – po uprzednim kontakcie z Sekretarzem PTL − wysłać ją w tradycyjnej formie na podany przez niego adres (wysyłka na oficjalny adres Towarzystwa jest oczywiście możliwa, ale wydłuża procedurę).

Alternatywnie można wypełnioną deklarację, w formacie PDF, podpisać elektronicznie (podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym /ePUAP/) i wysłać Sekretarzowi PTL mailem. W razie korzystania z profilu zaufanego, proszę zadbać o umieszczenie „graficznego stempla podpisu” we właściwym miejscu dokumentu.

Po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia wpłynięcia deklaracji członkowskiej, kandydat zostanie zaproszony na najbliższe (w stosunku do daty złożenia deklaracji członkowskiej) zebranie członkowskie. Decyzja o jego przyjęciu w poczet Członków Towarzystwa zostanie podjęta dopiero po osobistym kontakcie z Zarządem.

Pobierz deklarację członkowską Wersja PDF Wersja DOC