Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji zawiadamia P.T. Członków PTL zainteresowanych nowymi technologiami, w tym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesie stanowienia prawa, o Sympozjum legislacyjnym, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowe technologie w legislacji” organizowanej w dniach 6-7 czerwca 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica i Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

Zaproszenie, formularz zgłoszeniowy i program Sympozjum otrzymali Państwo drogą mailową.