Zapraszamy na warsztaty legislacyjne – „Interpunkcja w tekście aktu prawnego”, które odbędą się 4 kwietnia 2024 r. w godz. 17.00 – 20.00, w formie online, na platformie MS Teams. Prowadzącą szkolenie będzie doświadczona redaktorka tekstów aktów normatywnych oraz autorka m.in. monografii pt. „Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” – Pani dr Alicja Witorska.