Komunikat

W związku z podwyższonym poziomem zagrożenia koronawirusem, w trosce o zdrowie ogółu Członków PTL, Zarząd podjął decyzję o odwołaniu najbliższego zebrania członkowskiego. O nowym terminie zebrania zostaną Państwo powiadomieni w stosownym czasie.

Czytaj więcej

Komunikat

14 listopada 2019 r. odbyło się kolejne zebranie członków naszego Towarzystwa. Temat „Legislacja Sejmu VIII kadencji” zaprezentowali Kol. Marta Żuralska oraz Kol. Michał Gajewski i Kol. Wiesław Staśkiewicz. Uczciliśmy również Jubileusz Współzałożycielki Polskiego Towarzystwa Legislacji Pani Profesor Marii Kruk-Jarosz. Życzenia Dostojnej Jubilatce złożyli w naszym imieniu Prezes Ewa Polkowska i były Prezes Maciej Graniecki.

Czytaj więcej

Komunikat

13 czerwca 2019 r. w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Legislacji, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2018. Następnie zaproszeni goście – Pan Mikołaj Zaleski i dr Ziemowit Cieślik przedstawili niezwykle interesujący, moderowany przez Kol. Macieja Berka, dwugłos na temat „Praktycznych aspektów tworzenia aktów prawnych Unii Europejskiej”. Po wystąpieniach prelegentów wywiązała się dyskusja, która sprawiła, że w słowie końcowym […]

Czytaj więcej

Posts navigation