Wczoraj – 24 listopada – w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Towarzystwa. Prezes ustępującego Zarządu – Kol. Ewa Polkowska złożyła sprawozdanie z działalności Towarzystwa i Zarządu w kadencji 2018-2022, były też wzruszające podziękowania i pożegnanie z funkcją, ale nie z Towarzystwem.
Kol. Maciej Berek – Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej – złożył sprawozdanie nt. finansów Towarzystwa i działalności Zarządu w tej sferze. Swoje wystąpienie zakończył ważnym przesłaniem dla nowych władz Towarzystwa.
Walne Zebranie w głosowaniu udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Walne Zebranie wybrało nowe Władze Towarzystwa – Zarząd i Komisję Rewizyjną, w skład których weszli:
do Zarządu (w kolejności zgłaszania kandydatur): Kol. Piotr Kędziora, Kol. Maciej Berek, Kol. Sławomir Peszkowski, Kol. Tomasz Oklejak, Kol. Marcin Własnowolski, Kol. Michał Pruszyński, Kol. Mariusz Lachowski i Kol. Ewa Kossakowska
do Komisji Rewizyjnej (w kolejności zgłaszania kandydatur): Kol. Mateusz Chrzanowski, Kol. Michał Gajewski i Kol. Anna Lewicka-Rychlewska.
Władze Towarzystwa niebawem się ukonstytuują, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej.