Prezentujemy artykuł kol. Radosława Iłowieckiego, legislatora w Rządowym Centrum Legislacji, członka PTL – Status legislatora w organach władzy publicznej;  artykuł został również opublikowany w Przeglądzie Legislacyjnym nr 2/2010.