W dniu 14 października 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PTL na którym wysłuchano Sprawozdania z działalności Towarzystwa wygłoszonego przez Prezesa Zarządu PTL Pana Macieja Granieckiego oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTL w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Zebrani członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa.

Zebrani członkowie Towarzystwa uchwalili także Program Towarzystwa na lata 2010-2014.