Komunikat

Udział PTL w dyskusji nad projektem NARODOWEGO PLANU ROZWOJU

Udział PTL w dyskusji nad Narodowym Planem Rozwoju W dniu 17 lutego 2005 r. wiceprezes Rady Ministrów prof. Jerzy Hausner zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości włączenia Towarzystwa do debaty nad Narodowym Planem Rozwoju. Zarząd PTL przekazał w dniu 17 marca br. swoje uwagi i spostrzeżenia w tej sprawie. Poniżej odsyłamy do korespondencji w tej sprawie: – pismo Pana prof. Jerzego Hausnera – pismo Pana Prezesa Macieja Granieckiego

Czytaj więcej

Oświadczenie zarządu PTL w sprawie procesu prawodawczego

Oświadczenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji Stan polskiego prawodawstwa nie jest dobry i budzi głębokie zaniepokojenie. Łatwość tworzenia i dokonywania zmian prawa, pośpiech w pracach prawodawczych, brak rzetelnego dyskursu nad aksjologicznymi podstawami aktów normatywnych i skutkami ich uchwalenia prowadzą do nadmiaru regulacji oraz takiego stopnia ich niespójności, nieczytelności i nieskuteczności, że stają się zagrożeniem dla zasad demokratycznego państwa prawnego. Liczne ostatnio dyskusje, spotkania i seminaria poświęcone problemom […]

Czytaj więcej

Posts navigation