W dniu 10 czerwca 2005 r. odbyło się zebranie Towarzystwa poświęcone problematyce tworzenia prawa w kontekście profesjonalnych dylematów oraz postaw legislatorów. Rozważaniami i spostrzeżeniami w tym zakresie podzieliła się Pani prof. dr hab. Ewa Łętowska w formie wykładu: „Na drodze ku państwu prawa – rola legislatorów”.