W dniu 23 września 2005 r. odbyło się zebranie członków Towarzystwa w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tematem naszego spotkania była problematyka praktyki stosowania prawa Unii Europejskiej. Wykład „Prawo wspólnotowe w orzecznictwie sądów administracyjnych” wygłosił Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Pan prof. Janusz Trzciński.