W dniu 6 grudnia 2007 r. odbyło się seminarium zorganizowane w ramach Programu Ernst & Young Sprawne Państwo przy współpracy Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji na temat Planowania legislacyjnego w Europie Środkowej.

Dr Radosław Zubek, prof. Klaus Goetz oraz dr Martin Loge zaprezentowali wyniki badań na temat planowania legislacyjnego. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat planowania legislacyjnego w Polsce, w której udział wziął m.in. Prezes Zarządu Towarzystwa Pan Maciej Graniecki.