1 lutego 2008 r. odbyło się zebranie PTL. Na zebraniu Pani prof. dr hab. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz zaprezentowała wykład pt „Negatywny prawodawca”, w którym przedstawiła m.in. kelsenowską koncepcję „ustawodawcy negatywnego”. Po wykładzie udział w dyskusji wzięli profesorowie Stanisław Gebethner, Kazimierz Działocha oraz Ryszard Stemplowski, a także Prezes Towarzystwa p. Maciej Graniecki.

Wykład Pani Profesor zainaugurował tegoroczny cykl zebrań PTL poświeconych problematyce teoretycznych oraz praktycznych aspektów tworzenia prawa i standardom dobrej legislacji.