W dniu 18 kwietnia 2008 r. odbyło się zebranie Towarzystwa, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Janusz Kochanowski przedstawił, opracowaną pod jego auspicjami, propozycję projektu ustawy o Radzie Stanu. Po dyskusji ustalono, iż dalsze uwagi i szczegółowe opinie mogą być również przekazywane Panu Rzecznikowi bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej:

j.kochanowski@rpo.gov.pl lub m.kurus@brpo.gov.pl/

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Materiały dotyczące prezentowanego tematu: