W dniu 13 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Legislacji. W pierwszej części zebrania Prezes Towarzystwa Pan Maciej Graniecki przedstawił informację o działalności Towarzystwa i pracy Zarządu PTL w roku 2007. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli działalności finansowej zarządu. Komisja Rewizyjna złożyła też wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2007. Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium jednogłośnie.

W drugiej części obrad wiceprezes Towarzystwa Pani prof. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz przedstawiła o informację o stanie oraz perspektywach prac związanych z regulacją zagadnień statusu legislatora.

Przedmiotem trzeciej części Zebrania było wystąpienie sędziego NSA Małgorzaty Niezgódki – Medek pod tytułem „Praktyka prawotwórcza – refleksje sędziego NSA na tle orzecznictwa sądów administracyjnych”, po którym odbyła się dyskusja. Obszernym wątkiem tej części były zagadnienia związane z uwzględnianiem prawa europejskiego oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego w orzeczeniach sądów administracyjnych.