Kolejne zebranie członkowskie za nami…

7 marca 2019 r. odbyło się kolejne zebranie członkowskie naszego Towarzystwa. Temat „Zasady Techniki Prawodawczej trzy lata po nowelizacji – refleksje i wnioski” przyciągnął rekordową liczbę członków. Prelegenci – Panowie Dyrektor Krzysztof Olszak i dr Maciej Kłodawski – podzielili się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami, po czym odpowiedzieli na liczne pytania
z sali.