13 czerwca 2019 r. w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Legislacji, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2018.

Następnie zaproszeni goście – Pan Mikołaj Zaleski i dr Ziemowit Cieślik przedstawili niezwykle interesujący, moderowany przez Kol. Macieja Berka, dwugłos na temat „Praktycznych aspektów tworzenia aktów prawnych Unii Europejskiej”.

Po wystąpieniach prelegentów wywiązała się dyskusja, która sprawiła, że w słowie końcowym Prezes Towarzystwa zapowiedziała kontynuację tego tematu na przyszłych zebraniach członkowskich.