W związku z podwyższonym poziomem zagrożenia koronawirusem, w trosce o zdrowie ogółu Członków PTL, Zarząd podjął decyzję o odwołaniu najbliższego zebrania członkowskiego. O nowym terminie zebrania zostaną Państwo powiadomieni w stosownym czasie.