P.T. Członkowie
Polskiego Towarzystwa Legislacji

Z przyjemnością informuję, że 13 listopada br. ukonstytuowały się władze naszego Towarzystwa:
− Zarząd, w składzie: Ewa Polkowska − prezes, Piotr Kędziora − wiceprezes, Wiesław Staśkiewicz − wiceprezes, Jakub Zabielski – skarbnik, Michał Pruszyński − sekretarz oraz członkowie: Maciej Graniecki, Mariusz Lachowski i Stanisław Małecki,
− Komisja Rewizyjna, w składzie: Maciej Berek – przewodniczący oraz członkowie: Bogdan Skwarka i Marcin Własnowolski.
Aktualne dane kontaktowe znajdą Państwo w nagłówku oraz na stronie internetowej www.legislacja.org.pl.

Zarząd Towarzystwa niezmiennie uprzejmie prosi o terminowe uiszczanie składek członkowskich (przelewem na rachunek wskazany w nagłówku) oraz o aktualizację adresów mailowych.

Michał Pruszyński
Sekretarz PTL