Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji przedstawia Państwu program konferencji (webinarium) p.t.: „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce”, poświęconej pamięci przedwcześnie zmarłego Macieja Kłodawskiego – doktora nauk prawnych (2014), adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwenta stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcy prawnego, autora książki „Redundancja w tekście prawnym” (2017) oraz członka Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Informujemy, że do 12 maja br. można zgłaszać chęć biernego udziału w tej konferencji, wypełniając formularz udostępniony na stronie internetowej pod adresem: https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/problemy-teorii-i-praktyki-tworzenia-prawa-w-polsce-konferencja-poswiecona-pamieci-doktora-macieja/register