Prezes Polskiego Towarzystwa Legislacji – Pani Ewa Polkowska – zaprasza na Walne Zebranie Członków Towarzystwa (Sprawozdawcze), które odbędzie się – z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi pracy zdalnej (Internet) – dnia 24 czerwca 2021 r. w pierwszym terminie – o godz. 18:00, w drugim terminie – o godz. 18:10.
Dołączenie do Zebrania będzie możliwe z wykorzystaniem linku: https://meet.google.com/vhx-oidx-sar