Komunikat

Wybór władz Towarzystwa w kadencji 2018-2022

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Legislacji Z przyjemnością informuję, że 13 listopada br. ukonstytuowały się władze naszego Towarzystwa: − Zarząd, w składzie: Ewa Polkowska − prezes, Piotr Kędziora − wiceprezes, Wiesław Staśkiewicz − wiceprezes, Jakub Zabielski – skarbnik, Michał Pruszyński − sekretarz oraz członkowie: Maciej Graniecki, Mariusz Lachowski i Stanisław Małecki, − Komisja Rewizyjna, w składzie: Maciej Berek – przewodniczący oraz członkowie: Bogdan Skwarka […]

Czytaj więcej

Komunikat

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTL

25 października 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTL, które udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrało władze Towarzystwa na lata 2018-2022 oraz uchwaliło ramowy program działania. Do Zarządu zostali wybrani: Kol. Maciej Graniecki, Kol. Piotr Kędziora, Kol. Mariusz Lachowski, Kol. Stanisław Małecki, Kol. Ewa Polkowska, Kol. Michał Pruszyński, Kol. Wiesław Staśkiewicz, Kol. Jakub Zabielski. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Kol. Maciej Berek, Kol. Bogdan Skwarka, Kol. Marcin Własnowolski. Zarząd i Komisja Rewizyjna […]

Czytaj więcej

Komunikat

Walne zebranie 28 czerwca 2018 r.

28 czerwca 2018 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Legislacji, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2017 i udzieliło Zarządowi PTL absolutorium. Zebrani jednogłośnie przekazali wyrazy wsparcia  Koleżance Beacie Mik – prokuratorowi w stanie spoczynku i aktywnemu członkowi PTL – w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym dotyczącym publikacji w dzienniku Rzeczpospolita.    

Czytaj więcej

Komunikat

(Walne zebranie 29 czerwca 2017 r.)

Uprzejmie informuję, że − mając na względzie postanowienia § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Legislacji − Zarząd PTL zwołuje Walne Zebranie członków Towarzystwa, które odbędzie się we czwartek, 29 czerwca 2017 r. − w I terminie o godz. 18:00, w II terminie o godz. 18:15 − w sali nr 1.2 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4; dojazd autobusami: 105, 118, 127, przystanek: Biblioteka Uniwersytecka).

Czytaj więcej

Komunikat

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 14 października 2010 r.

W dniu 14 października 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PTL na którym wysłuchano Sprawozdania z działalności Towarzystwa wygłoszonego przez Prezesa Zarządu PTL Pana Macieja Granieckiego oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTL w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Zebrani członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Zebrani członkowie Towarzystwa uchwalili także Program Towarzystwa na lata 2010-2014.

Czytaj więcej

Komunikat

Projekt zmiany Konstytucji

Ustawa z dnia… o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) wprowadza się następujące zmiany: w art. 118: ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają uzasadnienie, w tym ocenę skutków regulacji, oraz opinię Rady Stanu o projekcie ustawy.”, dodaje […]

Czytaj więcej

Komunikat

Zebranie PTL w dniu 13 czerwca 2008 r.

W dniu 13 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Legislacji. W pierwszej części zebrania Prezes Towarzystwa Pan Maciej Graniecki przedstawił informację o działalności Towarzystwa i pracy Zarządu PTL w roku 2007. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli działalności finansowej zarządu. Komisja Rewizyjna złożyła też wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2007. Walne Zebranie udzieliło […]

Czytaj więcej

Posts navigation